Villa Kullavik

Villa, Kullavik, Kungsbacka

Villa Kullavik kommer att bli WestCoastHouse visningshus i Göteborg för stenhus. Villa Kullavik är drygt 210 m2 med inbjudande terasser på båda våningsplanen. Huset är byggt efter tomtens förutsättningar där man utnyttjar och tar till vara på tomtens naturliga platåer för uteplatser. Huset är byggt och planerat för generationsboende.

2016 WestCoastHouse® är ett registrerat varumärke™ - Företagsnamnet är WestCoastProperties AB. All rights reserved.